Διαγωνισμός ΔΟΜ Ελλάδος Για Τη Δημιουργία Comic Strip

Το Γραφείο Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως διοργανώνει διαγωνισμό δημιουργίας comic strip με θέμα “Εθελοντικός επαναπατρισμός και επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα καταγωγής τους”. Μάθετε περισσότερα στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΜ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMIC STRIP ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥΣ

Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) Γραφείο Ελλάδος, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής κατά 75% και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατά 25%, υλοποιεί Πρόγραμμα Εθελοντικών Επαναπατρισμών Υπηκόων Τρίτων Χωρών στη χώρα καταγωγής τους, το οποίο απευθύνεται σε υπηκόους που δε μπορούν να παραμείνουν νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους αλλά δε διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα.

Στο πλαίσιο δράσεων της Ενημερωτικής Εκστρατείας του Προγράμματος Εθελούσιων Επιστροφών, εντάσσεται και η διεξαγωγή Διαγωνισμού δημιουργίας Comic Strip με θέμα: «Εθελοντικός επαναπατρισμός και επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα καταγωγής τους». Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού πραγματοποιείται με σκοπό, αφενός την ευρεία διάχυση ενημέρωσης για την υλοποίηση του Προγράμματος Εθελούσιων Επιστροφών που υλοποιεί ο ΔΟΜ Ελλάδος, και αφετέρου την ευαισθητοποίηση των νέων σε σχέση με τον εθελοντικό επαναπατρισμό και τα οφέλη του ως μέσου που διασφαλίζει την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των υπηκόων στη χώρα τους, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέους, σπουδαστές σχολών καλών τεχνών και γραφιστικής αλλά και σε εργαζόμενους στο χώρο αυτό, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους ταχυδρομικά στα γραφεία του ΔΟΜ, Δωδεκανήσου 6, Άλιμος 17456, το αργότερο έως τις 11 Μαΐου 2012.

Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, δείτε τα εξής σχετικά έντυπα:
Ενημερωτική Επιστολή
Ανακοίνωση
Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση