Αγγελική Σαλαμαλίκη

Reviews

Best Web Comics

Στο διαδίκτυο, θα συναντήσει κανείς πολλά web comics, τα οποία με χαρά θα τρέξει να διαβάσει, με τα περισσότερα δυστυχώς, να καταλήγουν να είναι απογοητευτικές απεικονίσεις του alter ego του σχεδιαστή, συχνά με απογοητευτικό σχέδιο. Ευτυχώς, όμως, υπάρχει και ένας σεβαστός αριθμός αξιόλογων καλλιτεχνών, οι οποίοι αποβλέπουν στην αναγνώριση της δουλειά τους από το κοινό, δημοσιεύοντας δωρεάν τις ιστορίες τους.

2