Κατερίνα Σέρβη

Snapshot Reviews

Στη Σαλαμίνα Και Στις Πλαταιές

Το αριστουργηματικό τέλος της τριλογίας των Περσικών εισβολών!

Το παρόν volume αποτελεί ιδανικό κλείσιμο της σειράς "Ιστορικά Εικονογραφημένα", που ασχολείται με τις Περσικές εισβολές, κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων.

Snapshot Reviews

Στη Μάχη Των Θερμοπυλών

Το "sequel" της Μάχης του Μαραθώνα είναι υποδειγματικό

Στον δεύτερο τόμο της σειράς "Ιστορικά Εικονογραφημένα", ο υπερβολικά παιδαγωγικός-παιδικός χαρακτήρας του πρώτουέχει υποχωρήσει, δίνοντας εύφορο έδαφος στα ιστορικά γεγονότα.

Snapshot Reviews

Στη Μάχη Του Μαραθώνα

Ταξιδέψτε ξανά σε μια από τις πλέον σημαντικές μάχες της Ιστορίας

Σύντομα reviews για πρόσφατα comics που τράβηξαν την προσοχή μας. Πρώτα τεύχη, σειρές που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και λιγότερο προβεβλημένες δουλειές που αξίζει να προσέξετε.