Κillraven

US Comics

Top 100 Comics Of The 70s: 80-71

Λυκάνθρωποι, λεγεώνες, αρειανοί και μικροσκοπικοί ήρωες στο διάστημα...

Η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση διπλασιάζεται, τα US comics παραμένουν έξι, ενώ όσον αφορά στα manga, παρ' όλο που μειώθηκαν, η παρουσία του θεού Osamu Tezuka παραμένει σταθερή, για τρίτη συνεχόμενη δεκάδα... Επί δύο, μάλιστα!