Λευτέρης Παπαθανάσης

Snapshot Reviews

Τέρμινους

Αντιλαλούνε τα βουνά;

Το ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ εξιστορεί τις ιστορίες των προγόνων του δημιουργού, με απαρχή τα μαύρα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, κύριο κορμό τα ταραγμένα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου και επίλογο τη μεταπολεμική και σύγχρονη Ελλάδα.