Οθέλος: Μια Pulp Τραγωδία

Interviews

Συνέντευξη: Τάσος Θεοφίλου

Pulp ήρωες και το comic ως πολιτική έκφραση

Ο Τάσος Θεοφίλου είναι ένας δραστήριος συγγραφέας που αγαπά το noir και το pulp. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής του, που διήρκησε συνολικά 5 χρόνια, εκδόθηκαν αρκετά έργα του, μεταξύ άλλων και το comic OΘΕΛΟΣ ΜΙΑ PULP ΤΡΑΓΩΔΙA.

1