Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 2017

Press Releases

Athens Comics Library

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: 23 Απριλίου 2017

Η Athens Comics Library ανταποκρίνεται στην κλήση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συμμετέχει στις εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.