Χριστίνα Σ.

Reviews

Οθέλος, Μια Pulp Tραγωδία

Σύγχρονο, ρεαλιστικό, λυρικό noir

Πρόκειται για μια ιστορία που θυμίζει τις pulp περιπέτειες. Κι όμως, αν και το graphic novel εμπεριέχει όλα τα κλισέ στοιχεία του noir, το πλεονέκτημά του είναι ότι παραμένει συνειδητά μια "φθηνή" ιστορία.