OLDBOY

old-boy-vol01-ch01-page0261old-boy-vol01-ch01-page027old-boy-vol01-ch01-page028old-boy-vol01-ch01-page029

Αν δεν σας αρέσει αυτό το pacing, καλύτερα να μην διαβάσετε ποτέ OLDBOY.
Αν πιστεύετε οτι θέλει περισσότερο διάλογο, καλύτερα να μην διαβάσετε ποτέ OLDBOY.

‘Nuff said.