Η DC Πρώτη Στις Πωλήσεις Τον Ιούλιο

Το Rebirth φέρνει σημάδια ανάκαμψης!

Η τελευταία φορά που η DC ήταν πρώτη στις πωλήσεις, όπως αυτές καταγράφονται από την Diamond για το Direct Market, ήταν το Σεπτέμβριο του 2013. Το Ιούλιο κατόρθωσε, μέσω του REBIRTH, να επανέλθει στην πρώτη θέση, μόλις στον δεύτερο μήνα του renumbering reboot.

Αντίθετα, η Marvel δείχνει σημαντικές απώλειες, έχοντας μόλις έναν τίτλο, το CIVIL WAR #4, στο Top 10. Επίσης, η DC κατόρθωσε να έχει περισσότερα κέρδη, παρότι εξέδωσε πολύ λιγότερους τίτλους από τη Marvel. Ακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία αναλυτικά.

Όσον αφορά τις πωλήσεις των των τίτλων, έχουν ως εξής:

July 2016 Sales Titles