Οι Νικητές Των Harvey Awards 2013

sagavol1ftΑνακοινώθηκαν στο Baltimore Comic-Con οι νικητές των Harvey Awards και μεγάλος κερδισμένος αναδείχτηκε το SAGA, το οποίο συγκέντρωσε νίκη στις σημαντικότερες κατηγορίες. Αναλυτικά οι νικητές είναι:

Best Writer 

Brian K. Vaughan, SAGA, Image Comics

Best Artist

Fiona Staples, SAGA, Image Comics

Best Cartoonist 

Jaime Hernandez, LOVE AND ROCKETS: NEW STORIES, Fantagraphics

Best Letterer

Todd Klein, FABLES, DC Comics

Best Inker

Klaus Janson, CAPTAIN AMERICA, Marvel Comics

Best Colorist

Fiona Staples, SAGA, Image Comics

Best Cover Artist

HAWKEYE2012009_COVDavid Aja, HAWKEYE, Marvel Comics

Most Promising New Talent

Dennis Hopeless, AVENGERS ARENA, Marvel Comics

Best New Series

SAGA, Image Comics

Best Continuing or Limited Series

SAGA, Image Comics

Best Syndicated Strip or Panel

DICK TRACY, Joe Staton and Mike Curtis, Tribune Media Services

Best Anthology

DARK HORSE PRESENTS, various, Dark Horse

Best Graphic Album – Original

RICHARD STARK’S PARKER: THE SCORE, IDW

Best Graphic Album – Previously Published

ALIEN: THE ILLUSTRATED STORY, Titan Books

Best Single Issue or Story

SAGA # 1, Image Comics

Best Domestic Reprint Project

DAVID MAZZUCCHELLI’S DAREDEVIL: BORN AGAIN, ARTIST’S EDITION, IDW

BlacksadBest American Edition of Foreign Material

BLACKSAD: A SILENT HELL, Dark Horse

Best Online Comics Work

BATTLEPUG, Mike Norton, www.battlepug.com

Special Award for Humor in Comics

Ryan North, ADVENTURE TIME, KaBOOM! Studios

Special Award for Excellence in Presentation

BUILDING STORIES, Chris Ware, Pantheon Books

Best Biographical, Historical, or Journalistic Presentation

ROBOT 6 WEBSITE, Comic Book Resources

Best Original Graphic Publication for Younger Readers

ADVENTURE TIME, KaBOOM! Studios